Musikal 2021!

Nedtellinga har starta ! 12. Juni lanserer me kva musikal som vert sett opp i Moster Amfi i august 2021. Sjå glimt fra tidligare musikalar på får Facebookside HER

Årsmøte Bømlo Teater 25. mai

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØMLO TEATER FOR DRIFTSÅRET 2019
 • TID: MÅNDAG 25.05.2020 KL 18.00
 • STAD: BØMLO KULTURHUS. Me tek påmelding til årsmøte for å ivareta smittevern med 1 meters avstand, og vil avhalda møte fysisk og ev. dels digitalt på Zoom. Avhengig av tal på påmelde.
PÅMELDING INNAN 22. MAI til: marit.frimannslund@gmail.com eller sms 97502380
 • AGENDA:
 • Val av møteleiar og referent
 • Godkjenning av dagsorden
 • Årsmelding og rekneskap 2019
 • Budsjett 2020
 • Årsplan og strategisk arbeidsprogram 2020 -2024
 • Val
VELKOMMEN!

Mostraspelet – I slik ei natt, er avlyst.

Det er tungt å melde at Mostraspelet 2020, I slik ei natt, blir avlyst. Me gjorde fyrst eit forsøk på å flytta framsyninga frå juni til august, men etter at regjeringa forlenga forbodet mot arrangement over 500 til 1. september, kan me ikkje avvikle årets spel. Dette er sjølvsagt svært beklageleg, og ei krevjande avgjersle å ta. Denne situasjonen er ute av vår kontroll, men me må sjølvsagt innrette oss etter desse føringane for å hindre smittespreiing. Me vil takke alle aktørar, produksjonen og støttespelarar for forståing og positive innstilling i denne prosessen. Sjølv om me må avlyse årets Mostraspel vil me komma sterkt tilbake med andre framsyningar og produksjonar framover, så fort det blir moglegheit for det. Me gler oss til me kan samlast igjen, både aktørar og publikum og skapa gode opplevingar saman etter denne utfordrande perioden. Refusjon av billetta vert gjort automatisk frå bomlo.net. Ved spørsmål angåande billettar ta kontakt på post@bydgatunet.no.

Mostraspelet – I slik ei natt er flytta til august!

Kjære publikum.
 • I går vart det klart at forbodet mot kulturarrangementer er utvida fram til 15. juni. Det er difor klart at me ikkje klarar å gjennomføre MOSTRASPELSHELG i Moster Amfi og dermed «I SLIK EI NATT» som planlagt 18.-21. juni 2020.
 • Dette er heilt nødvendige restriksjonar som me som arrangør må fylgje. Me vel difor å utsetje Mostraspelet til siste helga i august, nærare bestemt 27.-30. AUGUST 2020
 • Me har frose alt billettsal på bomlo.net - og jobbar for ei avklaring rundt billettrefusjonar og ev endring av billett, og ber om forståing for at me ikkje kan svare på dette akkurat no. Vårt utgangspunkt er å finne ei god løysing, og me kommer tilbake med informasjon rundt dette veldig snart!
 • Til då veit me nok meir om heile Mostraspel- programmet, klokkeslett for spelet mm. Me vil halde alle våre støttespelarar, samarbeidspartnarar, aktørar og publikum og frivillige orientert om vegen vidare.
 • Bømlo Teater vil gjere alt som står i vår makt for å få gjennomført MOSTRASPELET 2020. Til me har meir informasjon ynskjer me alle ei god påske - med eit lite tilbakeblikk frå I SLIK EI NATT 2019.
Manus: Svein Tindberg Musikk: Kjetil Bjerkestrand