Om oss

Bømlo Teater er ein frivillig organisasjon med målsetjing om å arbeida for å styrkja Bømlo som eit senter for scenekunst ut frå kompetanse, kvalitet, breidd og engasjement.Gjennom god samhandling og sunn økonomistyring skal Bømlo Teater skape ein berekraftig, open og inkluderande organisasjon. Laget er medlem av Norges Amatørteaterforbund.

Bømlo Teater skal arbeide for å fremje musikk, song, dans og drama mellom unge på Bømlo og i Sunnhordland. Gjennom større og mindre oppsetjingar skal medlemmane utvikla evner og bruka anlegg i eit miljø prega av høg kunstnarleg kvalitet.

Bømloteateret og Bømlo Musikallaug fusjonerte 1. februar 2011 og utgjer idag Bømlo Teater. Bømlo Teater har to tilsette, ein på fulltid og ein i deltidsstilling. Øystein Kausrud er engasjert som dagleg leiar og produsent i 100% stilling, medan Kjell Arne Røksund er økonomisjef og produsent i 30% stilling.

Styret i Bømlo Teater:

  • Linda Hellen, leiar
  • Marit Frimannslund, nestleiar
  • Erik Larsen, styremedlem
  • Jane Vika, styremedlem
  • Brynjar Stautland, styremedlem
  • Geir Arne Hilt, styremedlem
  • Runa Våge Krukhaug, varamedlem
  • Sigurd Lars Haldorsen, varamedlem