Volva

Tilbake til rolleoversikt Volvene, i norrønn mytologi, var spådomskunnige kvinner som kunne påkalla åndene og få svar på vanskelege spørsmål. Dei kunne spå både i fortid og framtid. Volva var høgt respektert. Når ho kom til gards helsa alle henne med stor vørdnad. "Voluspå" tyder volva sin spådom. Desse har spela rolla som Volva:
  • Irene Waage (2005-2006)
  • Merete Nordahl (2007-2008)
  • Gunnhild Sundli (2009)
  • Lisa Landvik (2010)
  • (rolla ikkje med frå 2011)