Olav Tryggvason

Tilbake til rolleoversikt Olav Tryggvason var konge i Noreg frå 995-1000 og var ein viktig nasjonsbyggjar. I vår produksjon fungerer Olav Tryggvason som ein drøymefigur som viser Olav Haraldsson kvar vegen går vidare. Desse har spela rolla som Olav Tryggvason:
  • Brynjar Stautland (2016-2017, 2019)
Mostraspelet 2016-_DSC1675
Brynjar Stautland i rolla som Olav Tryggvason. Foto: Magne Langåker