Karle og Gunnstein

Tilbake til rolleoversikt Karle og Gunnstein er to brør frå Langøya i Vesterålen. Dei er to av dei som veit mest om kva som føregår i kongeriket Noreg, og kong Olav Haraldsson ber dei kome til han for å få meir informasjon om Asbjørn, mannen som drap kongens mann Tore Sel på Avaldsnes, og Tore Hund som er onkel til Asbjørn. Desse har spela rolla som Karle:
  • Heine Hillesvik Valvatna (2016-2017, 2019, 2022)
Desse har spela rolla som Gunnstein:
  • Finn Daynes (2016-2017, 2019, 2022)