Gisle lovseiemann

Tilbake til rolleoversikt Gisle lovseiemann er ein av dei eldre mennene på Moster. Når det er Mostrating i 1024 og dei nye lovane vert vedtekne, lærer han alle lovane utanåt og gler seg over å kunne fortelje dei til folket som er samla. Desse har spela rolla som Gisle lovseiemann:
  • Vermund Trohjell (2016-2017, 2019)
Mostraspelet 2016-_DSC3990
Vermund Trohjell (t.v.) i rolla som Gisle lovseiemann, her med Presten (Brynjar Stautland). Foto: Magne Langåker