Bisp Grimkjell

Tilbake til rolleoversikt Bisp Grimkjell kom til Moster i 1024 saman med kong Olav Haraldsson. Han deltok i vedtekinga av kristenretten på Mostratinget og var med på å formidle dei nye lovane til folket. Me møter han òg i Borg åtte år tidlegare saman med Olav og Rane, der Grimkjell og Olav driv med våpentrening og Grimkjell gir kongen gode råd. Desse har spela rolla som Bisp Grimkjell:
  • Heine Larsen (2016-2017)
  • Magnus Hillesvik Valvatna (2019)
Mostraspelet 2016-_DSC3693
Heine Larsen (t.h.) i rolla som Bisp Grimkjell, her med Olav Haraldsson (Rolf Kristian Larsen). Foto: Magne Langåker