Heim

MEDLEMSKAP I BØMLO TEATER

Kjære vener av Bømlo Teater! På årsmøtet vart det vedteken ei endring i vedtektene som gjeld medlemskap. For å bli eller bli verande som registrert medlem i BT, stillest det no følgande krav: Du må skriftleg melde deg inn ved å sende ein mail til post@bomloteater.no og skrive at du vil vera medlem. Fint om …

Les mer

IMG_4351

Tindbergs nye drama

Svein Tindberg er no kontraktert for å skrive nytt manus til Mostraspelet i 2016! Manuset skal fokusere på Kristenretten og Olav Haraldsson, og ikkje nødvendigvis «henge saman med» Hegglands manus som no er spela i 30 år. Ivar Tindberg skal ha regien, og  sidan Svein og Ivars far Snorre Tindberg var den som teikna Amfiet, …

Les mer

plakatstormfranordvest 1 kopi

STORM FRÅ NORDVEST

Stor entusiasme på øvingane, gled dykk til premiere 04.april! Billettar finn du på Bømlo Kulturhus.  

Les mer

Linda Hellen

Referat frå årsmøtet 2014

På årsmøtet 7.mars 2014 vart følgande styre vald:  Leiar: Linda Hellen Styremedlemer: Runa Krukhaug, Sigurd Lars Haldorsen, Frode Larsen, Cathrine N. Aakre, Inge Reidar Kallevåg. Varamedlemer: Marianne Grønnevik og Sigbjørn Næsse. Årsmøterferat her Årsmelding her Vedtektsendring her

Les mer

WSS_Logo_132x132_Streetart kopi

West Side Story 06-17. august

I kulissane er arbeidet i full gong, og billettar ligg for sal på www.scanticket.no Sjå eiga nettside westsidestory2014

Les mer

Servogear_vector_logo_CMYK

Ny hovudsponsor

Me er svært glade for at Servogear no inngått avtale med Bømlo Teater som hovudsponsor! Servogear blir den sjette hovudsponsoren, og dermed har Bømlo Teater samarbeid med dei leiande verksemdene på Bømlo innan skip, straum, marine motorar, sjømat, produksjon av tunge komponentar til offshorenæringa, og no altså Servogear, propellfabrikanten som produserer svært effektive propellsystem. Me …

Les mer

Eidesvik logo CMYK-kopi

Våre hovudsponsorar

Seks viktige, private bømloverksemder er Bømlo Teater sine hovudsponsorar, i tillegg til at teateret får offentleg støtte frå Hordaland Fylkeskommune og, ikkje minst, Bømlo Kommune. Sponsoravtalane er inngått i gjensidig forståing for verdien av partane sitt arbeid, og med konkretiserte ønske om korleis å styrke kvarandre og kommunen vår gjennom samarbeidet. Hovudsponsorane våre er solide …

Les mer