Heim

Bilde festpill

Festspillene til Bømlo

Spennende møte på den unike friluftscenen. Herborg Kråkevik gleder seg veldig til å opptre i Moster Amfi for første gang. – Moster har jeg et nært forhold til, siden jeg nesten bodde der i en periode av livet mitt. Det blir stas å komme dit med kor, Michael Bojesen som jeg arbeidet med da jeg …

Les mer

Lakselinja inntar kulturhuset

Fredag 10.4 er det urpremiere på Lakselinja i Bømlo kulturhus. Bømlo Nytt kom på besøk da me inntok Bømlo kulturhus onsdag 1.april. Og nei, dette er ikkje ein aprilspøk! Les saka her: http://www.bomlo-nytt.no/index.cfm?event=doLink&famID=439204&frontFamID=84484 Kom og sjå korleis alle disse kassane blir brukt! Framsyningar: Fredag kl 19.30 Laurdag kl 19.30 Sundag kl 19.30 Billettar: http://www.bomlokulturhus.no/

Les mer

Plakat endelig

Lakselinja

Fredag 10.april 2015 inviterar Bømlo Teater til urpremiere på framsyninga Lakselinja i Bømlo kulturhus. Kystkultur har vore eit varemerke for Bømlo Teater i 40 år, men oppdrettsnæringa har enno ikkje vore behandla scenisk. Dette vil me gjera noko med no. Langs lakselinja finn me svært mange ulike typar, med ulik bakgrunn og med ulike draumar.Kven er …

Les mer

Frå Mostraspelet 2011

Audition Mostraspelet 2015

Laurdag 7. mars i Bømlo kulturhus. Som i 2013 vil me ha lokale ungdomar i rollene som Vigdis og Torolv,det sterke kjærasteparet som vert skild av nyetrua. Bømlo Teater vil halde audition for rolla som Vigdis i Bømlo kulturhus laurdag 7. mars mellom kl 11.00 og 17.00. Ein må vera tilgjengeleg heile denne dagen.   …

Les mer

Bømlo Teater

Årsmøte i Bømlo Teater

Fredag 13. februar klokken 19.00 er det årsmøte i Bømlo Teater. Etter Årsmøtet vert det festleg samkome for dei som vil. Me oppfordrar medlemene til å bidra med muntre innslag. Du kan ta med det du likar å drikke, og me kjøper inn kaffi/snacks. Me har drikke i baren til sjølvkostpris. Det blir “mat på fat fest”, …

Les mer

Olav Trygvason

Mostraspelet 2015

Mostraspelet – Kristkongane på Moster. Laurdag 23.mai kl 15.00 er det premiere på Mostraspelet – Kristkongane på Moster. Me er stolte over å presentere dette storslåtte spelet for 31. gong i pinsehelga 2015. Etter eit års opphald, ser me fram til å nok ein gong fortelja om hendingane som skjedde på Moster rundt tusenårsskiftet. Framsyningar: …

Les mer

Svein_Tindberg1

Tindbergs nye Mostraspel i 2016

Svein Tindberg er no kontraktert for å skrive nytt manus til Mostraspelet i 2016.  Manuset skal fokusere på Kristenretten og Olav Haraldsson, og ikkje nødvendigvis «henge saman med» Hegglands manus som i 2013 hadde 30-årsjubileum. Ivar Tindberg skal ha regien, og  sidan Svein og Ivars far Snorre Tindberg var den som teikna Amfiet, har tre …

Les mer

Logo Bømlo Teater

MEDLEMSKAP I BØMLO TEATER

Kjære vener av Bømlo Teater! På årsmøtet vart det vedteken ei endring i vedtektene som gjeld medlemskap. For å bli eller bli verande som registrert medlem i BT, stillest det no følgande krav: Du må skriftleg melde deg inn ved å sende ein mail til post@bomloteater.no og skrive at du vil vera medlem. Fint om …

Les mer